Quí 1/2008, tỉnh An Giang nhập khẩu hàng nguyên liệu phục vụ phát triển sản xuất trên 24 triệu USD, tăng 2,1 lần so cùng kỳ gồm: hóa chất sản xuất công nghiệp 100 tấn, thuốc trừ sâu 2.075 tấn, nguyên vật liệu hàng may mặc đạt giá trị 3,5 triệu USD, gỗ tròn 3,2 triệu USD.