Cầu Kinh Bảy Xã trong khu vực cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang vừa được nghiệm thu và thông xe đưa vào hoạt động.Chi tiết...