Nguồn nước ô nhiễm, giá thức ăn, xăng dầu tăng, đầu ra cho con tôm ngày càng thu hẹp