Vì không thể chịu đựng được những cơn đau của bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, ông Khởi đã ăn mật và gan cóc để "quyên sinh". Điều kỳ lạ ông Khởi không chết mà bệnh tình còn thuyên giảm rõ rệt.