Nhằm tăng cường vị thế của phụ nữ trong lực lượng cảnh sát, Ấn Độ đã quyết định thành lập tiểu đoàn nữ cảnh sát đầu tiên gồm 480 người.

Nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng này là tuần tra, chống khủng bố và duy trì trật tự tại một số khu vực quan trọng. Hãng thông tấn Ấn Độ PTI cho biết, sau khi được thành lập ngày 26/9, tiểu đoàn nữ cảnh sát này đã tham gia cuộc diễu hành tại một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Jodhpur, bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ. Với việc trải qua đợt huấn luyện kéo dài 36 tuần kể từ tháng 11 năm ngoái, trong đó có một số khoa mục đặc biệt của lính đặc công tương tự lực lượng bán vũ trang, số nữ cảnh sát này đã đủ tư cách trở thành các thành viên trong trong lực lượng cảnh sát hiện đại. Mấy năm gần đây, Ấn Độ đã đấu tranh nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ trong lực lượng cảnh sát. Trong tháng 1/2007, Ấn Độ đã lần đầu tiên phái lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc gồm toàn bộ 105 nữ cảnh sát tới làm nhiệm vụ tại Liberia./. Ngọc Thúy (Vietnam+)