Biên độ bán phá giá sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam là từ 35–45% nhưng không gây ra thiệt hại đáng kể cho Ấn Độ nên không bị áp thuế.

An Do khong ap thue chong ban pha gia pin AA Viet Nam - Anh 1

Cục Quản lý cạnh tranh cho hay, ngày 27/9, Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp (DGAD) thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã đăng công báo kết luận vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm pin khô AA nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Theo đó, Cơ quan điều tra Ấn Độ xác định biên độ bán phá giá sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam là từ 35 – 45%, từ Trung Quốc là từ 310 – 320%. Tuy nhiên, DGAD cũng xác định hàng hóa bán phá giá không gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ, cũng như không đủ chứng cứ chứng minh sự gia tăng nhập khẩu sẽ gây tác động tiêu cực đến ngành sản xuất nội địa khi xem xét vấn đề đe dọa thiệt hại đáng kể. Do vậy, DGAD không yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bị điều tra.

Trước đó vào ngày 20/10/2015, DGAD đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm này xuất phát từ đơn kiện của Hiệp hội các nhà sản xuất pin khô Ấn Độ.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng cho biết, phía nguyên đơn cáo buộc sau khi lệnh áp thuế với Trung Quốc chấm dứt, lượng nhập khẩu đã tăng mạnh từ các nước bị điều tra, đặc biệt là từ Trung Quốc, đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất Ấn Độ.

Nhật Duy