Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đang vất vả tìm cách xử lý 23 tỉ tờ tiền 500 rupee và 1.000 rupee cũ, không còn giá trị.

An Do dau dau vi tien cu - Anh 1

Những hàng dài người chờ đợi trong vô vọng trước cửa các ngân hàng, còn trong các ngân hàng là 1 khung cảnh hỗn loạn... hình ảnh quen thuộc tại nhiều ngân hàng ở Ấn Độ trong những ngày này.

Tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ khi ngày 8/11 Thủ tướng Narendra Modi ra lệnh cho các ngân hàng Ấn Độ thu hồi tất cả tờ tiền giấy mệnh giá 500 rupee và 1.000 rupee, tương đương 86% tiền mặt của đất nước, thay vào đó phát hành tiền giấy mới với mệnh giá 500 rupee và 2.000 rupee mới. Thời hạn để đổi tiền mới sẽ kéo dài đến hết ngày 30/12/2016.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, hiện các ngân hàng của Ấn Độ không có đủ lượng tiền mới để đáp ứng nhu cầu đổi tiền của người dân. Thêm vào đó, Ấn Độ sẽ xử lý như thế nào đối với 23 tỷ tờ tiền mà nay đã trở thành vô giá trị. Có tờ sẽ được đổ vào bãi rác, số khác sẽ được chuyển thành than bánh để sử dụng trong công nghiệp, số khác nữa có thể sử dụng để làm đồ trang trí.

Ước tính sẽ có 23 tỷ tờ tiền được thu đổi nhưng con số thực tế sẽ không nhiều như thế vì có thông tin cho biết, nhiều người đã xé và đốt tiền đi để tránh bị điều tra.