TTLKCK thông báo ngày 4/03/2011 là ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cp của CTCP SXKD Dược và trang thiết bị Việt Mỹ (HNX: AMV)

Theo đó, ngày 8/03/2011 là thời hạn đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 4/03/2011. Cụ thể, AMV sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thực hiện tăng vốn lên gấp đôi thông qua tỷ lệ phát hành 1:1 (Cổ đông đang sở hữu 01 quyền mua sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm). Giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu phát hành thêm do cổ đông không mua hết sẽ được cộng thêm vào số lượng cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 24/03/2011 đến 15/04/2011 và thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ 24/03/2011 đến 21/04/2011. Được biết, năm 2010 AMV công bố đạt 10,18 tỷ đồng doanh thu và 1,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với cùng kỳ năm 2009, doanh thu của AMV tăng 81,1% và lợi nhuận cũng tăng 139,9%. V.Nguyễn VSD