24H.COM.VN - Kết quả 3 tháng đầu năm 2008 yếu kém đồng nghĩa với việc hãng sản xuất chip lớn thứ 2 thế giới AMD đã có 6 quý liên tiếp chịu thua lỗ.