Một trạm cứu hỏa bỏ hoang mới được phát hiện ở tầng hầm trước đây từng là nhà máy Co Op ở Dudley, West Midlands, Anh.

Trạm cứu hỏa bỏ hoang khoảng 50 năm trước mới được phát hiện ở tầng hầm trước đây từng là nhà máy Co Op ở Dudley, West Midlands, Anh. Vào khoảng 50 năm trước, trạm cứu hỏa này ngừng sử dụng và bị bỏ hoang phế. Trong ảnh là đồng phục của lính cứu hỏa cũ kỹ, ngả màu sau nhiều thập kỷ bỏ hoang. Mọi đồ đạc trong trạm cứu hỏa đều trở nên cũ kỹ, hoen rỉ theo thời gian. Những chiếc bình rỗng bị bỏ lại trong trạm cứu hỏa. Một số tài liệu như danh sách trang thiết bị cũng bị bỏ lại. Bụi phủ trắng xóa máy móc, thiết bị tại trạm cứu hỏa. Những tập tài liệu, hồ sơ ngả màu ố vàng, cũ kỹ do bị bỏ hoang phế gần 50 năm trước. Hệ thống máy móc vận hành trong trạm cứu hỏa xuống cấp nghiêm trọng theo năm tháng. Cuộn vòi cứu hỏa vẫn nằm ngay ngắn trên giá. Khung cảnh u ám, tĩnh mịch đến rợn người bên trong trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh.

Am anh tram cuu hoa bo hoang gan 50 nam truoc - Anh 1

Trạm cứu hỏa bỏ hoang khoảng 50 năm trước mới được phát hiện ở tầng hầm trước đây từng là nhà máy Co Op ở Dudley, West Midlands, Anh.

Am anh tram cuu hoa bo hoang gan 50 nam truoc - Anh 2

Vào khoảng 50 năm trước, trạm cứu hỏa này ngừng sử dụng và bị bỏ hoang phế. Trong ảnh là đồng phục của lính cứu hỏa cũ kỹ, ngả màu sau nhiều thập kỷ bỏ hoang.

Am anh tram cuu hoa bo hoang gan 50 nam truoc - Anh 3

Mọi đồ đạc trong trạm cứu hỏa đều trở nên cũ kỹ, hoen rỉ theo thời gian.

Am anh tram cuu hoa bo hoang gan 50 nam truoc - Anh 4

Những chiếc bình rỗng bị bỏ lại trong trạm cứu hỏa.

Am anh tram cuu hoa bo hoang gan 50 nam truoc - Anh 5

Một số tài liệu như danh sách trang thiết bị cũng bị bỏ lại.

Am anh tram cuu hoa bo hoang gan 50 nam truoc - Anh 6

Bụi phủ trắng xóa máy móc, thiết bị tại trạm cứu hỏa.

Am anh tram cuu hoa bo hoang gan 50 nam truoc - Anh 7

Những tập tài liệu, hồ sơ ngả màu ố vàng, cũ kỹ do bị bỏ hoang phế gần 50 năm trước.

Am anh tram cuu hoa bo hoang gan 50 nam truoc - Anh 8

Hệ thống máy móc vận hành trong trạm cứu hỏa xuống cấp nghiêm trọng theo năm tháng.

Am anh tram cuu hoa bo hoang gan 50 nam truoc - Anh 9

Cuộn vòi cứu hỏa vẫn nằm ngay ngắn trên giá.

Am anh tram cuu hoa bo hoang gan 50 nam truoc - Anh 10

Khung cảnh u ám, tĩnh mịch đến rợn người bên trong trạm cứu hỏa bỏ hoang ở Anh.