24H.COM.VN - Cũng bởi quá “thô sơ” so với những cô gái cùng trang lứa, siêu sao của dòng nhạc R&B đã được gắn mác là “dân les” ngay khi mới bước vào nghề.