Hanoinet - Radiohead sẽ không lặp lại lời mời chào trả giá mức nào bạn muốn dùng để giới thiệu album mới nhất In Rainbows của họ, ca sĩ Thom Yorke nói với một phỏng vấn viên.