"Nào, hãy chào anh bạn nhỏ của ta một tiếng nào," Al Pacino quắc mắt nhìn trong phim Scarface, anh đang ám chỉ đến khẩu súng máy của mình. Câu thoại này được xem là một nét đặc trưng của Pacino. Tuy nhiên đó chỉ là trên màn bạc...