Theo Quỹ phòng, chống thương vong Châu Á (AIP), từ đầu năm học 2013-2014 đến nay AIP phối hợp với Cty Johnson & Johnson tổ chức trao tặng 3.848 MBH cho các em học sinh khối lớp 1 và thay mới những mũ đã tặng nhưng bị hư hỏng trong quá trình sử dụng tại 32 trường thuộc dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” của 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đồng Nai.

Được biết, từ tháng 4.2012 tới nay, Johnson & Johnson và AIP đã trao tặng 21.476 MBH cho các em học sinh.

Cùng với việc trao tặng MBH, các hoạt động ngoại khóa với chủ đề ATGT, đặc biệt là MBH cho trẻ em như: Hái hoa dân chủ, rung chuông vàng, thi vẽ tranh, tổ chức diễu hành cũng được tổ chức tại tất cả 32 trường thuộc dự án. Qua đó, tỉ lệ học sinh có đội MBH đã tăng từ 26% lên đến 96% trong năm học 2012-2013.