Tiêu chí chọn bạn đời của người phụ nữ hiện đại đã có những thay đổi so với những thập kỷ trước.