(Vitinfo) – Phụ nữ vượt hơn hẳn đàn ông về khả năng lặn trong nước, một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Anh thực hiện cho hay.