(SVVN) Một chương trình "Ai là triệu phú" đặc biệt do Giải trí trẻ tổ chức. Thông qua quan sát cuộc chơi, bạn có thể cảm nhận sâu sắc hơn về siêu phẩm điện ảnh này.