Chủ đầu tư sẽ chơi bài “mỡ nó rán nó”, bằng cách huy động vốn nội địa Việt Nam để đầu tư và bán nhà, bán đất với giá cắt cổ. TS Nguyễn Hoàn, Viện Kinh tế Việt Nam đã thẳng thắn nhận định như vậy.