PN - Truyện ngắn Chuyến xe cuối cùng của Thu Phong đã in trên báo Tuổi Trẻ Chủ nhật số 13 ra ngày 5/4/1992. Còn truyện ngắn Tới nơi viết văn của Nguyễn Đạt post trên trang web Tiền Vệ, cuối truyện tác giả cho biết viết tại “Sài Gòn, tháng chạp 2012”.

Điều ngạc nhiên là cả hai truyện ngắn này, dù viết cách nhau 20 năm nhưng lại giống như anh em song sinh, chỉ khác vài câu chữ. Từ tình tiết, nhân vật đến cốt truyện của hai truyện ngắn này đều giống y chang. Thiết nghĩ “người trong cuộc” - vốn cũng có ít nhiều “tên tuổi” - nên trả lời trước dư luận: Ai đạo văn của ai? Chẳng lẽ “tư tưởng lớn gặp nhau”? Vô lý!

Phó Soi