Ngày 29.3, AHEAD Indochina đã mở văn phòng tại Hà Nội. Đây là tổ chức của các DN hàng đầu của Hungary liên kết với nhau nhằm mục tiêu đẩy mạnh quan hệ kinh tế và văn hóa giữa Hungary với VN và các quốc gia Đông Dương.