Ông Nguyễn Xuân Huy, GĐ Agribank Khánh Hòa cho biết, thực hiện nội dung chỉ đạo của Nghị định 41 (nay Nghị đinh 55), Ban giám đốc Agribank tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các Chi nhánh trong toàn tỉnh...

Agribank Khanh Hoa tao thuan loi toi da cho nong dan vay von phat trien - Anh 1

Ông Nguyễn Xuân Huy, GĐ Agribank Khánh Hòa, báo cáo tại hội nghị

Mới đât, tại trụ sở số 12, đường Hùng Vương, TP Nha Trang (Khánh Hòa) Agribank Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức hội nghị “Đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận phối hợp giữa Hội Nông dân-Agribank-Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2016; ký kết thỏa thuận phối hợp giai đoạn 2016-2020”.

Theo Agribank Khánh Hòa, sau 5 năm thực hiện thỏa thuận phối hợp giữa Hội Nông dân-Agribank-Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai và thực hiện tốt Nghị định 41/2010/NĐ/CP. Qua đó, đã tác động tích cực trong việc mang chính sách tín dụng của nhà nước phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần chuyển tải vốn đến hộ vay.

Thông qua việc đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã triển khai thực thiện sản xuất hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước nâng cao năng suất, thu nhập cho từng gia đình, đóng góp chung vào xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Agribank Khanh Hoa tao thuan loi toi da cho nong dan vay von phat trien - Anh 2

Nông dân Khánh Hòa triển khai SX hiệu quả nhờ vốn vay từ Agribank

Ông Nguyễn Xuân Huy, GĐ Agribank Khánh Hòa cho biết, thực hiện nội dung chỉ đạo của Nghị định 41 (nay Nghị đinh 55), Ban giám đốc Agribank tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các Chi nhánh trong toàn tỉnh nâng mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tối đa lên đến 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình; tối đa 200 triệu đồng đối với hộ sản xuất kinh doanh; tối đa 500 triệu đồng đối với HTX, chủ trang trại hoạt động SXKD phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhờ đó đã đáp ứng được nhu cầu vốn vay cho bà con đầu tư mở rộng sản xuất, một số làng nghề truyền thống được khôi phục trở lại, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn, cải thiện đời sống người dân.

Đặc biệt, Agribank Khánh Hòa đã nhiều lần chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho khách hàng van vốn (kể cả các hợp đồng tín dụng trước đây đã vay với mức lãi suất cao trong suốt thời gian vay) từ mức 20%/năm vào năm 2011 xuống còn tối đa 7%/năm như hiện nay để hỗ trợ, chia sẻ giúp người dân bớt khó khăn, phát triển sản xuất.

Agribank Khanh Hoa tao thuan loi toi da cho nong dan vay von phat trien - Anh 3

Toàn cảnh hội nghị

Tính đến 30/9, tổng dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn đạt 3.624 tỷ đồng, chiếm 65,04%/tổng dư nợ toàn chi nhánh, so với năm 2010 tăng 2.539 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân 39%/năm; tỷ lệ nợ xấu 1,32%. Toàn tỉnh có 534 tổ vay, với 12.819 thành viên, trong đó Hội Nông dân có 373 tổ, với 9.714 thành viên và Hội Liên hiệp Phụ nữ có 170 tổ với 3.105 thành viên...

Dịp này, Agribank Khánh Hòa còn khen thưởng 10 cấp Hội cơ sở và 15 tổ trưởng vay vốn có thành tích trong quá trình phối hợp với Agribank.