NDĐT - Bộ Tài chính đã quyết định bổ sung hơn 10.200 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Agribank. Với số tiền này, Agribank tiếp tục là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, đạt trên 21.000 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 482/QĐ-BTC, nguồn vốn điều lệ được bổ sung lần này sẽ giúp Agribank nâng cao năng lực tài chính, nâng cao hệ số an toàn vốn và đặc biệt chủ động về nguồn vốn cung cấp cho nền kinh tế, trong đó tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Agribank cho biết, số vốn bổ sung cũng giúp Agribank tiếp tục nâng cao năng lực tài chính và đạt hệ số an toàn vốn 8,5% vào cuối năm 2010 theo quy định. Agribank cũng đang tiếp tục đề nghị được bổ sung vốn điều lệ năm 2010 trên 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn NSNN đề nghị cấp là 4.000 tỷ đồng. Xuân Bách