PN - Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish) Nguyễn Văn Ký cho biết, lãnh đạo công ty đã thống nhất tăng mức hỗ trợ lương, khẩu phần ăn và trợ cấp xăng… nhằm giúp công nhân có điều kiện vượt qua “bão giá”.

Theo đó, bên cạnh tăng lương thêm 10% (đạt mức bình quân 3,6 triệu đồng/người/tháng), công ty còn trợ cấp thêm tiền xăng 30.000đ/người/tháng và tăng khẩu phần ăn cho người lao động... Với 3.500 công nhân, Agifish dự kiến số tiền hỗ trợ khoảng 12 tỷ đồng/năm. Tùng Hương