Sự xuất hiện của Zan TV được hy vọng sẽ lấp đầy khoảng trống của truyền thông nước này khi mà đa phần người làm truyền hình là nam giới.