Chiều nay đoàn Việt Nam có thêm tấm HCV thứ 8 với môn aerobic, nội dung đôi nam nữ.