Adele đã qua mặt One Direction để trở thành nghệ sĩ dưới 30 tuổi giàu nhất nước Anh.