Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tuyên bố, các thành phố châu Á cần được giúp đỡ đối phó với một giai đoạn đô thị hóa nhanh chóng chưa từng có tiền lệ.