Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (ACE Life) vừa hoàn tất việc thanh toán quyền lợi bảo hiểm trị giá 10.024.150.000 VND cho một khách hàng tham gia sản phẩm Kế hoạch tài chính trọn đời quyền lợi toàn diện BII tại thị xã Châu Đốc, An Giang.

CôngThương - Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nói trên là nam, sinh năm 1969, ngụ cư tại thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ngày 1/3/2010, Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cho bản thân để tham gia sản phẩm Kế hoạch tài chính trọn đời quyền lợi toàn diện BII với mệnh giá 10 tỷ đồng. Sau khi thẩm định hồ sơ, ACE Life chấp nhận bảo hiểm với điều kiện tăng phí vì lý do sức khỏe. Ngày 24/3/2010, hợp đồng bảo hiểm của khách hàng trên được phát hành. Tổng số phí khách hàng đã nộp cho hợp đồng bảo hiểm này là 103.250.000 VND. Ngày 6/9/2010, ACE Life tiếp nhận phiếu yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm của vợ khách hàng, đồng thời là người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm nói trên với lý do khách hàng bị tử vong do bệnh. Ngày 22/9/2010, sau khi nhận được đầy đủ các thông tin cần thiết, ACE Life đã ra thông báo thanh toán quyền lợi bảo hiểm với tổng giá trị thanh toán là 10.024.150.000 VND. Chị N.T.K.T là vợ của người được bảo hiểm, đồng thời là người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm nói trên cho biết: “Tôi không ngờ việc thanh toán lại diễn ra nhanh chóng và đơn giản như vậy”. Được biết, tính đến cuối tháng 9/2010, ACE Life đã thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho 277 trường hợp với tổng số tiền thanh toán lên đến trên 51 tỷ đồng. T.H