Sau khi được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.376 tỷ đồng lên 10.273 tỷ đồng, mới đây ACB đã có quyết định phát thành cổ phiếu để trả cổ tức với mục đích tăng vốn điều lệ.

ACB tang von dieu le bang phuong an tra co tuc bang co phieu - Anh 1

Ngân hàng TMCP Á Châu ( ACB ) dự kiến phát hành tối đa 89.627.898 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10% (cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2016.

Quyết định này được đưa ra sau khi ngân hàng ACB đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.376 tỷ đồng lên 10.273 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của ACB thông qua.

Hiện nay, tổng số cổ phiếu đã phát hành của ACB là 937.696.506 cổ phiếu, trong đó cổ phiếu đang lưu hành là 896.273.898 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ là 41.422.608 cổ phiếu.

Nguyễn Thoan