BCTC quý III của ngân hàng ACB mới đây, cho thấy lãi ròng quý III của ngân hàng đạt 333 tỷ đồng, lũy kết 9 tháng đạt 996 tỷ đồng, tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống còn 1,1%, tuy nhiên tỉ lệ nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) lại tăng mạnh, tăng 18% so với thời điểm cuối năm ngoái.

ACB: Lai rong 9 thang gan 1.000 ty dong, no nhom 5 tang 22% - Anh 1

BCTC quý III của Ngân hàng TMCP Á Châu ( ACB ) cho biết: Thu nhập lãi thuần quý III của ngân hàng đạt mức 1.656 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 9 tháng đạt 4.945 tỷ đông, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Một số hoạt động thu lãi đáng kể: hoạt động kinh doanh ngoại hối quý III lãi 51 tỷ đồng, gấp 6,3 lần so với cùng kỳ; mua bán chứng khoán quý III, lãi 7 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Một số hoạt động ghi nhận lỗ, kết quả suy giảm có: hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư quý III ghi nhận lỗ 140 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi 269 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm lỗ 602 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lũy kế 9 tháng cũng lỗ 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 9 tỷ đồng. Thu nhập từ các hoạt động khác cũng giảm mạnh, quý III đạt 22 tỷ đồng, giảm hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, lãi ròng quý III của ACB đạt 333 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt 996 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015.

Cho vay khách hàng đến thời điểm 30/9/2016 của ngân hàng đạt 159.801 tỷ đồng, tăng 18% so với thời điểm cuối năm 2015. Trong đó, theo bảng phân tích chất lượng nợ, nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) là 1.302 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2015. Nợ xấu ở mức 1,1%, giảm nhẹ so với cuối năm 2015 là 1,2%. Chi phí dự phòng rủi ro cho vay ở mức 1.800 tỷ đồng, cũng tăng khá cao so với thời điểm cuối năm 2015, tăng 16,8%.

Huy động khách hàng 9 tháng đầu năm đạt 201.000 tỷ đồng ; vốn điều lệ 9 tháng đạt 228.866 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2015.

Nguyễn Thoan