Căn cứ theo yêu cầu giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Vũ Kỳ, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội trân trọng thông báo như sau: