Hanoinet- Từ ngày 20/06/2008, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã chính thức áp dụng mức lãi suất tiết kiệm – lĩnh lãi cuối kỳ là 17.8%/năm đối với tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng; 18%/năm đối với tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng và 18.2%/năm đối với tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.