CTCP Thủy sản MeKong (HOSE: AAM) công bố báo cáo tài chính quý 1/2013 với lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 17% so cùng kỳ.