Mục đích bán ra VBC theo AAA là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn để đầu tư cho Dự án nhà máy sản xuất số 8.

CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (HNX: AAA) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị công ty về việc chuyển nhượng vốn cổ phần tại CTCP Nhựa và Bao Bì Vinh (HNX: VBC).

Theo đó, AAA dự kiến sẽ bán toàn bộ 966.582 cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương 32,22% vốn điều lệ tại CTCP Nhựa và Bao Bì Vinh.

Mục đích bán theo AAA là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn để đầu tư cho Dự án nhà máy sản xuất số 8.

Thời gian thực hiện dự kiến diễn ra từ tháng 10 cho đến tháng 11 năm 2016, sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục công bố thông tin theo quy định của HNX.

AAA se thoai von tai VBC, du kien thu ve khoang 74 ty dong - Anh 1