(Soha.vn) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, cả nước và thế giới tiếc thương xúc động. Chỉ hơn nửa ngày từ khi tin dữ được công bố, mạng xã hội liên tục cập nhật về ông.