Nếu chị em đang trong chu kỳ kinh nguyệt mà quan hệ tình dục thì có thể mang bầu hay không?̣