Vở kịch chỉ có 3 nhân vật nhưng diễn tả thành công những trắc trở để có được tình yêu một cách trọn vẹn.