VH- Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh việc học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông đầu năm học mới.