VH- Hưởng ứng Tháng an toàn giao thông năm 2011, vừa qua, Tổ cảnh sát giao thông thuộc Đội quản lý hành chính - Công an huyện Lục Yên đã tổ chức buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho gần 200 học sinh và giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện với nội dung thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn, nội dung Luật Giao thông đường bộ, cách nắm bắt và nhận biết các biển báo giao thông đường bộ phổ biến.