NDĐT – Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc Luật giao thông” được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay, 3- 11, tại Hà Nội.