PN - Chưa có ngạch nhân viên y tế học đường (YTHĐ), cộng với công việc nhiều áp lực, yêu cầu cao nhưng lương thấp, chế độ đãi ngộ không tương xứng nên các trường học tìm mãi vẫn không ra người có chuyên môn. Trường nào có người chuyên trách YTHĐ thì luôn phập phồng, thấp thỏm sợ “người bỏ ta đi”.