Biển trắng, biển xanh, biển đỏ... mỗi biển số xe đều có qui định và ý nghĩa riêng. Những thông tin sau sẽ giúp bạn phân biệt các loại biển số xe đang lưu hành.