Nền Đông y cổ truyền của Việt Nam đã có từ lâu đời. Từ hàng ngàn năm trước, khi mà y học hiện đại chưa phát triển, người dân Việt Nam chủ yếu phòng và chữa bệnh bằng các phương thuốc thuốc cổ truyền dân tộc. Việt Nam đã có những danh y nổi tiếng như danh y Tuệ Tĩnh ( thế kỷ 14), danh y Hải Thượng Lãn Ông (thế kỷ 18) và nhiều danh y nổi tiếng khác.