Đùng một cái, bà chị dâu sinh con và gọi luôn là Cucku. Chị Hải giận vô cùng vì trước đó chị đã đặt đồ cho con có chữ Cucku để "công khai" cái tên này của con mình.