Còn hơn 1 tháng nữa là tới kỳ kiểm tra tiếng Hàn dành cho lao động Việt Nam muốn đi Hàn Quốc làm việc. Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN)- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, đặc biệt lưu ý: Người lao động cần cảnh giác, tránh mất tiền oan cho kẻ xấu; đồng thời, để tạo uy tín với thị trường Hàn Quốc, họ không được cư trú và làm việc bất hợp pháp khi đã hết hạn hợp đồng.