Mặc dù gặp phải khó khăn lớn bởi tình trạng nợ công ở các nước châu Âu, nhưng trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả nước vẫn đạt 2,189 tỷ USD (số liệu của Tổng cục Hải quan), tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đầy kỳ vọng vượt mốc 4 tỷ USD đến hết năm nay