Kể từ khi Ủy ban châu Âu (EC) (sau 4 năm) chấm dứt áp dụng biện pháp chống bán phá giá 10% đối với giày mũ da nhập khẩu của Việt Nam đã tạo đà cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành da giày Việt Nam thuận lợi hơn so với trước, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất giày thể thao xuất khẩu.