Tuần này, bạn đọc đã gởi nhiều ý kiến hỏi việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thế nào, quyết toán thuế TNCN ở đâu và các vấn đề liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng... Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TPHCM, trả lời.