TP - Xuân Lan đã rũ bỏ danh hiệu siêu mẫu từ lâu. Cô không mơ mộng, mà dư kinh nghiệm trong việc kiếm tiền và chi tiêu, bởi cô đã có những trải nghiệm nhớ đời vì khờ khạo về tài chính...