Hành động này đang bị nhiều người dân lên án và phản đối kịch liệt.